Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Podmínky objednání a dostupné agendy

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Úterý 28.04.2020 14:49
Elektronický objednávkový systém statutárního města Ostrava je dostupný prostřednictvím Portálu elektronického objednávkového systému a Kontaktního centra Magistrátu města Ostravy na bezplatné telefonní lince 800 990 980. Pro on-line objednání je nutná registrace k elektronickým službám eMIA. Z důvodu mimořádných opatření je v současné době objednání k návštěvě úřadu nezbytné!

V současné době je možná rezervace návštěvy úřadu v rámci odborů Magistrátu města Ostravy v agendách

- občanských průkazů (adresa Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava a Přívoz)
- cestovních dokladů (adresa Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava a Přívoz)
- živnostenského úřadu ( adresa Prokešovo náměstí 8., Moravská Ostrava)
- dopravně-správních činností u přepážek: (adresa 30. dubna 365/35, Moravská Ostrava a Přívoz)

• Příjem žádosti o řidičský průkaz a o vrácení řidičských oprávnění
• Výdej ŘP, MŘP, výpisů z EKŘ/body, osvědčení profesní způsobilosti
• Evidence silničních vozidel: registrace; změna vlastníka, provozovatele; zápis změn; ztráta, zničení nebo poškození TP, osvěd. a reg. vozidla, reg. značky; zápis a výmaz zástavního práva; zápis tažného zařízení
• Trvalé a dočasné vyřazení/ Technické změny/ Výměny podstatných částí/ ADR

 Základní podmínky rezervace

- K návštěvě úřadu je možné se objednat nejpozději den předem.
- Obslouženi v režimu objednávkového systému budou u přepážky ti klienti, jejichž jméno a příjmení se shoduje s údaji zadanými při rezervaci.
- Při návštěvě úřadu je nutné znát číslo své rezervace – na přepážkách magistrátu bude zadáno na pultu vyvolávacího systému – tlačítko Objednaní klienti.
- Kapacita objednávkového systému je omezená počtem rezervací na jednotlivý úřední den.

Upozorňujeme, že více rezervací pro jednu činnost na jediný den v rámci agend občanských průkazů a cestovních dokladů (např. v případě společné návštěvy manželů nebo rodičů s dětmi) a odboru dopravně správních činností může provést pouze operátor call centra MMO, bezplatná telefonní linka 800 990 980. Přes portál elektronického objednávkového systému lze zadat na jeden konkrétní den pouze jednu objednávku pro danou činnost.

Telefonická rezervace prostřednictvím Kontaktního centra

Podle instrukcí automatického hlasového systému zvolíte pomocí tlačítek telefonu agendu, ve které potřebujete vyřídit své záležitosti.
Budete spojeni s operátorem.
S operátorem se domluvíte na den a hodinu návštěvy úřadu.
Při realizaci objednávky je nezbytné uvést základní kontaktní údaje – Jméno, Příjmení, e-mail nebo telefonický kontakt. Prostřednictvím Kontaktního centra se mohou objednat i registrovaní uživatelé systému – pokud při objednání uvedou PIN, mohou následně spravovat svou objednávku v Přehledu objednávek na portále.

V případě zájmu vás bude operátor informovat i o dalších náležitostech, které se vztahují ke konkrétnímu podání (potřebných dokladech, zákonných lhůtách apod.).
Operátor potvrdí termín objednávky a sdělí Vám číslo rezervace, které si poznamenejte. Operátor vás bude informovat o dalším postupu. 

Obsluha vyvolávacího systému na přepážkách Magistrátu města Ostravy

K návštěvě úřadu je nutné dostavit se v čase rezervace. Uživatel je povinen znát číslo své rezervace. Na pracovištích Magistrátu města Ostravy vybavených vyvolávacím systémem je číslo rezervace zadáno po příchodu na úřad na pultu vyvolávacího systému pomocí tlačítka Objednaní klienti. Čas rezervace se nemusí shodovat s časem odbavení. Číslo rezervace lze do systému zadat v agendě:

  • občanských průkazů, cestovních dokladů, dopravně-správních činností a živnostenského úřadu nejdříve 15 minut před termínem rezervace a 15 minut po termínu, poté již není rezervace platná.
Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922