Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuality

Autor: ovanet Poslední změna: Úterý 07.05.2013 08:24
Internetová Encyklopedie města Ostravy

Internetová Encyklopedie města Ostravy

Čtvrtek 10.01.2019 12:20

Archiv města spustil internetovou Encyklopedii města Ostravy. Aktuálně byla zpřístupněna základní sada hesel. K nim budou postupně přibývat další, která pokryjí co nejširší spektrum dějin i soudobý život města.

Aktualizace podmínek využívání elektronických služeb eMIA

Úterý 05.06.2018 09:46

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (rovněž GDPR) byly aktualizovány podmínky využívání elektronických služeb eMIA. Aktualizované znění podmínek naleznete zde.

Město spustilo platební portál

Město spustilo platební portál

Pondělí 06.11.2017 09:08

Magistrát města Ostravy od letošního srpna umožňuje občanům platit úhrady poplatku za komunální odpad pomocí online plateb, od října jsou platby možné také v agendě dopravních přestupků.

Dvoudenní setkání vývojářů a datových specialistů OPENDATA Hackathon

Dvoudenní setkání vývojářů a datových specialistů OPENDATA Hackathon

Úterý 06.06.2017 14:40

Setkání vývojářů a datových specialistů s názvem Open Data Hackaton se konalo o druhém květnovém víkendu v prostorách hlavního pořadatele celé akce Impact Hub Ostrava. Cílem dvoudenního vývojářského maratonu byla konkrétní aplikace a návrh dalšího využití otevřených dat nejen statutárního města Ostravy.

Radnice rozjíždí další web pro veřejnost

Radnice rozjíždí další web pro veřejnost

Středa 21.09.2016 14:46

Open data se v České republice stávají jedním ze symbolů otevřenosti veřejné správy. Tzv. otevřená data jsou údaje z informačních systémů poskytované ve strojově čitelné podobě. Využít je tak mohou programátoři, studenti, odborníci ke zpracování studií, analýz, naprogramování vlastních aplikací třeba pro mobilní telefony.

Město otevírá geografická data

Město otevírá geografická data

Pondělí 09.05.2016 08:07

Statutární město Ostrava provozuje mapový portál již od roku 1997. Portál nabízí široké veřejnosti téměř dvě desítky mapových služeb včetně služby WMS. Od začátku května jsou zde nově zveřejněna také otevřená geografická data města Ostravy.

Nálezy na  jednom místě

Nálezy na jednom místě

Úterý 12.01.2016 13:18

V pondělí 11. ledna spustilo statutární město Ostrava webovou službu Ztráty a nálezy. Na adrese http://nalezy.ostrava.cz je nově k dispozici přehled nálezů evidovaných napříč úřady ostravských městských obvodů. Kromě stručného popisu věci zde občané naleznou kontakty na příslušný úřad dle místa nálezu. Webová služba byla vytvořena magistrátem města ve spolupráci s městskými obvody.

Klikací rozpočet na webu města

Klikací rozpočet na webu města

Úterý 27.10.2015 11:22

Statutární město Ostrava učinilo další krok ke zvýšení transparentnosti svého hospodaření. Od 11. srpna zveřejňuje na webu v sekci Úřad takzvaný klikací rozpočet. Občané mají nově k dispozici on-line informace nejen o schváleném rozpočtu, ale hlavně o aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků, tedy příjmech a výdajích v jednotlivých segmentech činností města.

WMS služba nově i na dispečinku DPO

WMS služba nově i na dispečinku DPO

Úterý 27.10.2015 11:20

Webové mapové služby (WMS) byly vyvinuty jako standard pro sdílení geografických dat v prostředí internetu. Tyto služby umožňují kombinovat uživatelům mapy z více zdrojů s vlastními daty. Pokud má například projektant k dispozici vhodné programové vybavení, může si vytvořit svojí vlastní mapovou kompozici přidáním WMS služeb z cizích serverů a nad těmito podklady zpracovávat svůj projekt.

Dokončení procesu digitalizace MMO

Dokončení procesu digitalizace MMO

Pondělí 21.09.2015 07:34

Zjednodušení oběhu dokumentů, rychlé vyhledání potřebných informací, zefektivnění pracovních procesů, to jsou hlavní cíle projektu Dokončení procesu digitalizace MMO. Realizace projektu trvala čtyři měsíce a byla ukončena 15. září. 

Poplatek za odpad do konce června 2015

Poplatek za odpad do konce června 2015

Pondělí 08.06.2015 07:03

Mezi nejvyhledávanější informace na portálu Elektronické statutární město Ostrava (https://esmo.ostrava.cz) patří informace k zaplacení poplatku za komunální odpad. Ten musí obyvatelé města uhradit do 30. června 2015 ve výši 498 korun na osobu.

Výstavba metropolitní sítě dokončena

Výstavba metropolitní sítě dokončena

Úterý 04.11.2014 10:55

Osmdesát nových lokalit připojených k vysokokapacitní optické síti města – to je výsledek projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“. Do projektu byly zařazeny základní školy, kulturní organizace, organizace s působností v sociální oblasti i vybrané úřady městských obvodů v okrajových částech města, které dosud k metropolitní síti připojeny nebyly.

Archiválie města v internetové síti

Archiválie města v internetové síti

Čtvrtek 14.11.2013 14:34

Odborná veřejnost i laičtí zájemci o historii mohou navštívit novou badatelnu Archivu města Ostravy. Při této návštěvě však nemusejí opustit pohodlí svého bytu či kanceláře, za archiváliemi města se lze vypravit prostřednictvím internetové sítě.

Manažerské informace na jednom místě

Manažerské informace na jednom místě

Čtvrtek 10.10.2013 09:04

Transparentnost, zjednodušení rozhodovacích a plánovacích procesů, zvýšení produktivity a omezení oběhu dokumentů – to jsou očekávané přínosy projektu „Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy“. Cílem projektu je zpracovávat údaje a informace z městských databází a informačních systémů za účelem zpřehlednění plánovacích, rozhodovacích i kontrolních mechanismů.

Výstavba metropolitní sítě míří do druhé etapy

Výstavba metropolitní sítě míří do druhé etapy

Čtvrtek 10.10.2013 08:58

Více než 80 organizací zřizovaných městem Ostravou bude připojeno k ostravské metropolitní síti zásluhou projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“. Tento projekt je jedním z šesti projektů v oblasti rozvoje informačních technologií, u kterých se město úspěšně ucházelo o dotaci z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 09. Z pohledu finančního a časového se zároveň jedná o projekt nejnáročnější.

Nové elektronické služby města již využily stovky občanů

Nové elektronické služby města již využily stovky občanů

Čtvrtek 10.10.2013 08:13

Projekt „Integrace agendových systémů SMO“, jehož hlavním cílem je zefektivnění výkonu úředních agend a jejich elektronizace v rámci jednotného informačního systému města a tím usnadnění občanům komunikace s úřadem, se dostal do své závěrečné fáze. Na konci února byl zahájen pilotní provoz systému.

Centrum ICT služeb města Ostravy

Centrum ICT služeb města Ostravy

Středa 21.08.2013 09:16

Rozšířené technologické kapacity pro provoz informačních systémů, ukládání dat a dokumentů v digitální podobě získalo statutární město Ostrava v rámci nově vybudovaného Centra ICT služeb. Robustní datové úložiště poskytuje kapacity pro ukládání dat elektronických spisových služeb magistrátu, ostravských městských obvodů a obcí ve správním obvodu, provoz hostovaných aplikací, internetových prezentací města a dalších systémů. Centrum ICT služeb budou moci využívat rovněž organizace zřizované městem. Vybudování nového technologického centra také umožnilo přechod mapových služeb města na nejmodernější technologie.

Prostřednictvím nových služeb bude možno podávat elektronické formuláře

Prostřednictvím nových služeb bude možno podávat elektronické formuláře

Úterý 07.05.2013 08:13

Projekt „Integrace agendových systémů SMO“, jehož hlavním cílem je zefektivnění výkonu úředních agend a jejich elektronizace v rámci jednotného informačního systému města a tím usnadnění občanům komunikace s úřadem, se dostal do své závěrečné fáze. Na konci února byl zahájen pilotní provoz systému.

Historické dokumenty jsou přístupné také digitálně

Historické dokumenty jsou přístupné také digitálně

Pondělí 18.02.2013 09:24

Město Ostrava zahájilo loni v srpnu projekt Digitalizace Archivu města Ostravy. Součástí projektu je vybudování úložiště dokumentů, vytvoření digitálního archivu a samotná digitalizace 1 600 000 stran archivních dokumentů. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Manažerský systém sjednotí informace města

Manažerský systém sjednotí informace města

Pondělí 18.02.2013 09:04

Transparentnost, zjednodušení rozhodovacích a plánovacích procesů, zvýšení produktivity a omezení oběhu dokumentů – to jsou očekávané přínosy projektu „Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy“. Cílem projektu je zpracovávat údaje a informace z městských databází a informačních systémů za účelem zpřehlednění plánovacích, rozhodovacích i kontrolních mechanismů.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

599 499 311

844 121 314


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922