Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Archiválie města v internetové síti

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 20.02.2014 13:04

Odborná veřejnost i laičtí zájemci o historii mohou navštívit novou badatelnu Archivu města Ostravy. Při této návštěvě však nemusejí opustit pohodlí svého bytu či kanceláře, za archiváliemi města se lze vypravit prostřednictvím internetové sítě.

Archiválie města v internetové síti

Archiv města Ostravy

Již v roce 2010 se město úspěšně ucházelo o evropskou dotaci v rámci Integrovaného operačního programu. Samotná realizace projektu Digitalizace Archivu města Ostravy pak byla zahájena v srpnu 2012. Součástí dodávky byla instalace vysokokapacitních hardwarových zařízení pro ukládání dat a aplikace pro správu a prohlížení digitalizovaných archiválií.
Současně s instalací technologií probíhalo samotné skenování historických dokumentů a jejich postupné nahrávání do digitální badatelny. V období necelých 15 měsíců bylo do elektronické podoby převedeno 1 600 000 stran dokumentů, celkem je v digitální badatelně města přístupno 6174 úředních knih. Jejich vznik se datuje od 16. do 20. století, patří sem nejstarší pozemkové knihy, zápisy z jednání samosprávy i ze školních kronik. Novější dokumenty jsou již psány v češtině, studium většiny těch starších vyžaduje znalost německého jazyka. V češtině je však psána i jedna z nejvýznamnějších archiválií města – Kniha památná. První zápis v této knize se datuje k roku 1565.
Přístup k digitálním dokumentům získají zájemci po provedení jednoduché registrace prostřednictvím svého e-mailového účtu na internetové adrese https://badatelna.ostrava.cz. Po přihlášení do badatelny se mohou uživatelé pohybovat v jednotlivých sekcích archivu, k dispozici jsou i statistiky „návštěvnosti“ konkrétních dokumentů. Projekt Digitalizace Archivu města Ostravy skončil v listopadu 2013, postupná digitalizace archivních dokumentů však bude pokračovat nadále.

 

Logo MMR

Projekt „Digitalizace Archivu města Ostravy“ , č. projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07292, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922