Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Manažerské informace na jednom místě

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 31.07.2014 07:32

Transparentnost, zjednodušení rozhodovacích a plánovacích procesů, zvýšení produktivity a omezení oběhu dokumentů – to jsou očekávané přínosy projektu „Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy“. Cílem projektu je zpracovávat údaje a informace z městských databází a informačních systémů za účelem zpřehlednění plánovacích, rozhodovacích i kontrolních mechanismů.

Nové pohledy na údaje z hospodaření města a jeho organizací, přehled o počtu správních řízení ve vybraných úředních agendách, sledování finančních ukazatelů… To jsou jen některé z možností, které přinese nový manažerský systém, který bude sloužit nejen vedení města a městských obvodů, ale rovněž vedoucím zaměstnancům úřadů, zřizovaných organizací a obchodních společností. Realizace projektu byla ukončena v září 2013.

Vybudováním datového skladu a manažerského informačního systému získalo statutární město Ostrava jednotný systém pro integraci a zpracování dat ze všech hlavních využívaných aplikací. Vybrané informace budou dostupné na jednom místě, v elektronické podobě a s jasně definovanými přístupy pro uživatele dle jejich kompetencí na úrovni dané organizace. Součástí řešení je i jednotná sběrnice pro vkládání údajů, kde automatická integrace na zdrojový informační systém možná není. „Jedním z cílů projektu je vedoucím zaměstnancům zajistit rychlý a snadný přístup k údajům potřebným pro efektivní rozhodování a plánování. Manažerský informační systém ale hlavně umožňuje nové pohledy na data, tvorbu nejrůznějších typů analytických sestav a reportů, srovnání údajů v čase,“ představuje náměstek primátora ing. Dalibor Madej nový systém coby nástroj pro optimalizací interních a řídících procesů.

Samotné řešení je postaveno na ověřeném prostředí Oracle Business intelligence. Projekt Manažerský systém a datový sklad byl zahájen v prosinci roku 2012. Ukončení implementace předcházelo dvouměsíční testování, jehož součástí bylo pilotní napojení zdrojových systémů a nastavení sledovaných ukazatelů v jednotlivých agendách, které budou součástí manažerského informačního systému. Kromě ekonomických agend se bude jednat například o agendy místních poplatků, evidence psů a další.

 

logo iop

Projekt Manažerský informační systém a datový sklad CZ1.06/2.1.00/09.07365 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.   

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922