Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Výstavba metropolitní sítě míří do druhé etapy

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 10.10.2013 13:19
Více než 80 organizací zřizovaných městem Ostravou bude připojeno k ostravské metropolitní síti zásluhou projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“. Tento projekt je jedním z šesti projektů v oblasti rozvoje informačních technologií, u kterých se město úspěšně ucházelo o dotaci z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 09. Z pohledu finančního a časového se zároveň jedná o projekt nejnáročnější.

V říjnu vstupuje projekt Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury do druhé realizační etapy, po jejímž ukončení v říjnu 2014 bude k páteřní síti optických vláken připojeno více než 80 organizací zřizovaných městem.
Cílem projektu Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury je zajištění vzájemného datového propojení městských organizací, úřadů městských obvodů a ostravského magistrátu. Po dokončení bude ostravská metropolitní síť napojena rovněž na celostátní komunikační infrastrukturu veřejné správy. Do projektu jsou zařazeny jak základní školy, tak kulturní organizace nebo organizace s působností v sociální oblasti. „Projekt Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury úzce souvisí s dalšími pěti projekty v oblasti informačních technologií, u nichž se město úspěšně ucházelo o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a které byly postupně zahájeny v roce 2012,“ přibližuje základní vize projektu náměstek primátora ing. Dalibor Madej. „Vzájemné propojení organizací a úřadů pomocí vysokokapacitní sítě optických vláken například umožní městským organizacím přístup k centrálně provozovaným systémům a datovým úložištím v městském Centru ICT služeb, které bylo uvedeno do provozu v srpnu tohoto roku.“

V období do září 2013 byly realizovány projekční práce,  zpracována dokumentace pro vydání územních souhlasů a zahájeno budování sítě. Mezi již připojené subjekty  patří mimo příspěvkových organizací také úřady městských obvodů v okrajových lokalitách Ostravy – Proskovice, Nová Bělá a Hrabová. Předmětem druhé etapy je dobudování sítě a příprava samotného spuštění služeb pro organizace zřizované statutárním městem Ostravy.

 

 

Projekt „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“ CZ.1.06/2.1.00/09.07332 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922