Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Nové elektronické služby města již využily stovky občanů

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 10.10.2013 13:19

Projekt „Integrace agendových systémů SMO“, jehož hlavním cílem je zefektivnění výkonu úředních agend a jejich elektronizace v rámci jednotného informačního systému města a tím usnadnění občanům komunikace s úřadem, se dostal do své závěrečné fáze. Na konci února byl zahájen pilotní provoz systému.

Propojením na celostátní základní registry veřejné správy byl dokončen projekt Integrace agendových systémů, který město Ostrava realizovalo v období od července 2012 do září 2013.

V rámci první realizační fáze byl agendový informační systém města mimo jiné rozšířen o moduly elektronických služeb pro veřejnost pod zastřešujícím názvem eMIA. „Občané mohou už od května využívat služeb objednání k návštěvě úřadu prostřednictvím internetu, v řadě agend je možno učinit elektronické podání formulářů vůči úřadu,“ představuje základní výčet služeb náměstek primátora ing. Dalibor Madej, do jehož gesce spadá rozvoj informačních technologií města. V rámci projektu byly zprovozněny nové komunikační kanály  Kontaktního centra Magistrátu města Ostravy, své dotazy dnes mohou zájemci řešit i prostřednictvím volání Skype. K dalším novinkám patří zasílání e-mailových nebo SMS zpráv občanům o vyřízení občanských a cestovních dokladů. Veškeré informace o službách města poskytovaných prostřednictvím internetu nebo telekomunikačních technologií naleznou zájemci na domovských internetových stránkách elektronického statutárního města Ostrava www.esmo.cz, nebo mohou o informace požádat operátory Kontaktního centra na lince 844 12 13 14.

„Pro využívání základní nabídky postačí jednoduchá registrace na internetu, není nutná osobní návštěva úřadu. Nové portály elektronických formulářů eMIA a elektronického objednávkového systému byly spuštěny v květnu letošního roku, do půli září se k elektronickým službám registrovalo již více než 1300 uživatelů,“ přibližuje náměstek primátora zájem o služby ze strany veřejnosti.

V druhé etapě projektu byl v průběhu měsíce září  lokální agendový systém města rozšířen o napojení  na celostátní informační systém základních registrů veřejné správy. Z jednotlivých modulů informačního systému, jako je například evidence poplatků za komunální odpad, dopravně správních přestupků a řady dalších agend mohou nyní oprávnění zaměstnanci přistupovat přímo k referenčním údajům o obyvatelích, právnických osobách nebo adresách, které jsou povinni při své práci využívat a ověřovat v průběhu správního řízení. Významně se tak zefektivní pracovní postupy v jednotlivých agendách úřadu.


Projekt Integrace agendových systémů SMO je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo iop

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922