Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dokončení procesu digitalizace MMO

Autor: Klocek Simon Poslední změna: Čtvrtek 24.09.2015 15:13

Zjednodušení oběhu dokumentů, rychlé vyhledání potřebných informací, zefektivnění pracovních procesů, to jsou hlavní cíle projektu Dokončení procesu digitalizace MMO. Realizace projektu trvala čtyři měsíce a byla ukončena 15. září. 

V průměru Magistrát města Ostravy ročně přijme nebo odešle více než 450 000 dokumentů. Asi třetina podání putuje mezi adresáty elektronicky, zejména prostřednictvím datových schránek. Zbývající dvě třetiny jsou předávány v listinné podobě.

V rámci projektu Dokončení procesu digitalizace MMO byly podatelny magistrátu rozšířeny o pět skenovacích pracovišť vybavených skenery, čtečkami a tiskárnami čárových kódů. Zde nově probíhá digitalizace dokumentů doručených na úřad v tradiční „papírové“ formě a jejich automatické předání do elektronické spisové služby magistrátu.  Naskenované dokumenty jsou zde následně zpřístupněny všem oprávněným zaměstnancům. Podstatnou a investičně nejnáročnější částí dodávky pak bylo rozšíření datových úložišť města, která slouží k uložení dokumentů spisové služby v digitální podobě.

Součástí projektu byl i dvouměsíční pilotní provoz, během kterého již byla zahájena samotná digitalizace dokumentů na podatelnách. Celkové náklady projektu činily 5 430,5 tis. Kč, z toho náklady na samotnou realizaci a dodávku HW a SW byly ve výši 5 311,9 tis. Kč vč. DPH. Dodavatelem realizační části byla společnost VKUS-BUSTAN s. r. o. Výše dotace v rámci Integrovaného operačního programu  činí 85% uznatelných nákladů projektu (tj. 4 515,1 tis. Kč).

 

 

logo_MMR.png

Projekt Dokončení procesu digitalizace MMO reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09339 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922