Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Historické dokumenty jsou přístupné také digitálně

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Úterý 20.08.2013 09:54
Město Ostrava zahájilo loni v srpnu projekt Digitalizace Archivu města Ostravy. Součástí projektu je vybudování úložiště dokumentů, vytvoření digitálního archivu a samotná digitalizace 1 600 000 stran archivních dokumentů. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na snímku: Příprava archiválií pro digitalizaci. FOTO: Archiv města Ostravy

„Jedná se o jeden z šesti projektů v oblasti eGovernmentu, u kterých se statutární město Ostrava úspěšně ucházelo o dotaci z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu. Tyto projekty ve svém součtu znamenají významný rozvoj města v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to jak při samotném výkonu veřejné správy, tak v oblasti služeb občanům.

Příkladem je právě projekt digitalizace městského archivu, kdy jsou prostřednictvím internetu postupně zpřístupňovány významné historické dokumenty, za kterými dosud museli zájemci z řad odborníků, studentů i laické veřejnosti putovat do badatelny ostravského archivu.

Celkové náklady projektu včetně DPH činí 40 361 620 Kč, z toho 85%, tedy 34 307 377 Kč bude pokryto dotací z prostředků Evropské unie. Již v polovině srpna si dodavatel převzal za adekvátních bezpečnostních opatření první část archivního fondu určeného ke skenování, digitalizace dokumentů bude probíhat až do října 2013. Výsledkem projektu bude výrazně lepší dostupnost archivních dokumentů se současnou eliminací rizik jejich poškození nebo krádeže. Lze předpokládat, že díky zpřístupnění velkého objemu archiválií prostřednictvím internetu naroste okruh zájemců o historii Ostravy a Ostravska. Lepší povědomí o minulosti města a jeho proměnách může pak následně napomoci jeho obyvatelům ke snadnější sebeidentifikaci a upevnění pocitu sounáležitosti s místem, kde žijí.

Digitalizována bude mj. nejstarší městská kniha – tzv. Kniha památná, jejíž vznik sahá až do roku 1565, dále nejstarší pozemkové (gruntovní) knihy, zápisy z obecních rad a zastupitelstev všech ostravských obcí, obecní kroniky, školní kroniky a celá řada dalších zajímavých archiválií. Jaké bude studium těchto dokumentů v elektronické podobě z pohodlí domova si již dnes mohou zájemci o dějiny Ostravy vyzkoušet například u vybraných archivních map a plánů, historických fotografií města nebo operátů ze sčítání lidu v letech 1900 a 1910, to vše na adrese https://badatelna.ostrava.cz/ . 

                                                logo

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922