Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Klikací rozpočet na webu města

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Úterý 27.10.2015 11:22

Statutární město Ostrava učinilo další krok ke zvýšení transparentnosti svého hospodaření. Od 11. srpna zveřejňuje na webu v sekci Úřad takzvaný klikací rozpočet. Občané mají nově k dispozici on-line informace nejen o schváleném rozpočtu, ale hlavně o aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků, tedy příjmech a výdajích v jednotlivých segmentech činností města.

Klikací rozpočet na webu města

Náhled stránky s klikacím rozpočtem.

Pro větší přehlednost jsou příjmy a výdaje rozděleny do jednotlivých oblastí, jako je například bezpečnost, sociální služby, veřejná správa, školství, zdravotnictví... Zde se pak dále člení až na úroveň jednotlivých účetních položek. „Návštěvníci webu mají k dispozici i podrobnější informace, než jen sumární finanční částky," upřesňuje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, do jejíž kompetence spadá oblast informačních technologií. „Detailní zobrazení umožňuje sledovat výdaje města až po konkrétní uhrazené faktury."

Samostatně je pak zveřejňováno financování významných investičních akcí realizovaných magistrátem. Městské obvody hospodaří s vlastními prostředky, v detailním pohledu městského rozpočtu lze rozkliknout rovněž finanční transfery jednotlivým obvodům. Vytvoření nové webové aplikace schválila rada města v dubnu letošního roku. „Cílem projektu je vyjít vstříc občanům a zpřístupnit informace o hospodaření města co nejjednodušším způsobem. Jednalo se o další krok poté, co město přistoupilo ke zveřejnění všech uzavíraných smluv," dodává náměstkyně primátora.

V první etapě k projektu klikacího rozpočtu přistoupily také městské obvody Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba a Třebovice.

Klikací rozpočet můžete sledovat zde.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922