Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Manažerský systém sjednotí informace města

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 10.10.2013 13:17

Transparentnost, zjednodušení rozhodovacích a plánovacích procesů, zvýšení produktivity a omezení oběhu dokumentů – to jsou očekávané přínosy projektu „Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy“. Cílem projektu je zpracovávat údaje a informace z městských databází a informačních systémů za účelem zpřehlednění plánovacích, rozhodovacích i kontrolních mechanismů.

„Manažerský informační systém bude sloužit vedení města a vedoucím zaměstnancům na různých stupních řízení, a to na úrovni organizací města, městských obvodů a magistrátu. Ke sledovaným oblastem budou patřit zejména ekonomické ukazatele, informace o vývoji příjmové a výdajové strany městského rozpočtu, ale i vybrané oblasti úředních agend a personálních agend,“ přibližuje základní vize projektu Dalibor Madej, náměstek primátora. „Systém bude umožňovat nejen sběr dat a statistické zhodnocení, ale rovněž jejich analýzu a interpretaci, a to i zpět do minulosti.“ Projekt byl zahájen v prosinci 2012, ukončen bude letos v září.

Kromě zpracování výstupů z centrálních systémů provozovaných statutárním městem je jedním ze záměrů projektu standardizovat i údaje poskytované ze strany zřizovaných organizací, které jsou potřebné například při plánování rozpočtu, rozhodování o dotační politice apod. „Veškeré údaje budou díky manažerskému systému k dispozici na jednom místě, v aktuální a jednotné podobě,“ dodává ing. Dalibor Madej. Součástí projektu je vybudování datového skladu, tedy centrálního úložiště dat, kde budou všechny informace a výstupy z databází sdíleny a využívány.

Projekt Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Integrovaného operačního programu, výzvy 09. Předpokládané celkové náklady projektu 51 240 000 Kč včetně DPH, z toho 85%, tedy 43 554 000,- Kč, bude pokryto dotací z prostředků Evropské unie. Vítězem veřejné zakázky na realizační část se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost Algotech BSC, s. r. o. 

Projekt Manažerský informační systém a datový sklad CZ1.06/2.1.00/09.07365 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

    logo iop

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

599 499 311

844 121 314


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922