Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Omezení elektronických služeb eMIA

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 02.07.2020 10:34

Z důvodu legislativních změn došlo k ukončení služeb poskytovaných smluvním uživatelům na základě uzavřené Dohody o poskytnutí a využívání elektronických služeb statutárního města Ostravy eMIA. V souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci bude možno do budoucna využívat služby vyžadující ověření totožnosti pouze prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Integraci na tyto nástroje připravujeme spolu s rozšířením formulářů pro elektronická podání a integrací na celostátní Portál občana.
V současné době není dostupná služba Konto plátce, k dispozici jsou formuláře pro elektronická podání a objednávkový systém.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922