Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Prostřednictvím nových služeb bude možno podávat elektronické formuláře

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 10.10.2013 13:17

Projekt „Integrace agendových systémů SMO“, jehož hlavním cílem je zefektivnění výkonu úředních agend a jejich elektronizace v rámci jednotného informačního systému města a tím usnadnění občanům komunikace s úřadem, se dostal do své závěrečné fáze. Na konci února byl zahájen pilotní provoz systému.


V rámci první etapy projektu byl rozšířen informační systém města o nově implementované agendy a dále o rozhraní, které umožní využívání nových služeb veřejností prostřednictvím internetu.
S využitím nového elektronického portálu eMIA (elektronický Modul Integrovaných Agend) bude možné odesílat nově vytvořené elektronické formuláře s vazbou na vybrané úřední agendy, což občanům či organizacím zjednoduší podání vůči úřadům města Ostravy. Další významnou službou bude možnost elektronického sjednání schůzky na úřadě v požadovaný den a čas, tato služba bude otevřená všem zájemcům nejen prostřednictvím Kontaktního centra MMO, ale nově také internetu. A to po provedení jednoduché registrace ke službám objednávkového systému. Nabídka je doplněna o „asistované služby“ telefonického kontaktního centra Magistrátu města Ostravy, kde budou operátoři připraveni pomoci občanům při vyplňování formulářů, orientaci na portálu eMIA nebo v novém Objednávkovém systému, a to včetně vybavení pro vzdálený přenos obrazu na počítači občana, pokud o to požádá.


Smlouvu na realizaci této veřejné zakázky uzavřelo město na základě výsledků otevřeného výběrového řízení se společností GEOMANT CZ&SK, s. r. o. V polovině roku 2013 bude zahájena další etapa projektu, jejímž cílem bude samotná integrace informačního systému města na základní registry. Kompletní dokončení celého projektu je plánováno na podzim tohoto roku.
Informace o spuštění portálu do provozu budou zveřejněny na těchto stránkách včetně podmínek využívání nových elektronických služeb.


Projekt Integrace agendových systémů SMO je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo iop

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922