Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuální opatření města Ostravy v souvislosti s koronavirem

Autor: admin Poslední změna: Středa 11.11.2020 08:38

Také chodu Magistrátu města Ostravy se týká usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření.

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Usnesením vlády je omezen rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni. 

Úřad je otevřen v těchto dnech a hodinách:

  • PONDĚLÍ 8:00 - 13:00 hodin
  • STŘEDA 12:00 - 17:00 hodin

(toto neplatí, pokud na tyto dny vychází svátek).

V tomto rozpětí úředních hodin se mohou dostavit i klienti, kteří na daný časový rozsah nebyli objednáni. Žádáme nicméně veřejnost, aby do prostorů Magistrátu města Ostravy i v těchto vyhrazených úředních hodinách vstupovala pouze v nezbytných případech.

V dalších dnech, tedy v úterky, čtvrtky a pátky, budou odbavováni klienti, kterým byl předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

Občané, kteří se na ostravském magistrátu již objednali, se dostaví v původním termínu a čase, tedy i mimo výše uvedené úřední hodiny.

S ohledem na průběžně se měnící legislativu, doporučujeme sledovat informace na těchto stránkách:

Krajská hygienická stanice

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/://koronavirus.mzcr.cz/


COVIDOVÁ LINKA MĚSTSKÉ POLICIE

Městská policie Ostrava provozuje informační telefonickou linku s číslem 601 297 870. Operátoři poskytují občanům města a přilehlého okolí odpovědi na dotazy ke covidu-19. Mohou poskytnout informace o platnosti vládních nařízení, kontakty na odběrová místa ve městě a na další potřebná pracoviště. Občany, kteří mají například problémy s obstaráním základních potřeb, propojí s neziskovými a dobrovolnickými organizacemi, které jim v tíživé situaci pomohou. Linka je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně.

Naším cílem je poskytovat vám požadované služby v celém rozsahu a dostatečně rychle. I my jsme však omezeni narůstajícími počty chybějících zaměstnanců a můžeme obsloužit jen tolik klientů, kolik nám dovolují naše kapacity. Proto prosím vždy zvažujte neodkladnost a důležitost své návštěvy úřadu. Vyhnete se tak mnohdy zbytečnému čekání ve frontě a riziku nákazy.


LINKA PRO NESLYŠÍCÍ deaf

Město Ostrava zřídilo další krizový kontakt, tentokrát pro neslyšící. Ten usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Služba je poskytována zdarma a naleznete ji zde: Infolinka pro telefonické spojení s operátorem infolinky prostřednictvím textového hovoru.


HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZAMĚSTNANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V MĚSTSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Město Ostrava nabízí od středy 14. října péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury v první linii boje s koronavirovou pandemií ve svých vybraných základních školách.

Jedná se například o zaměstnance bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, lékařů, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil, pracovníků sociálních služeb, nově také zaměstnanci finanční správy a úřadu práce, pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci škol a mateřských škol, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školního stravování a také České pošty.

Cílem je umožnit těmto lidem vykonávat práci, která souvisí s prevencí šíření nového koronaviru a léčbou osob, které onemocněly chorobou Covid – 19.

Ostrava pro tento účel určila následující školy:

Adresa organizace

Kontaktní osoba (příjmení, jméno, funkce)

Tel. č.

E-mail

Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava, 702 00

Lednická Lenka, ředitelka školy

734311502, 725055858

lednicka@zs-ostrcil.cz 

Březinova 1383/52, Ostrava - Zábřeh, 700 30

Veřmiřovský Jan, ředitel školy

605405955, 596784375

reditel@zs-brezinova.cz

Ukrajinská 1533/13, Ostrava - Poruba, 708 00

Neshoda Petr, ředitel školy

602534463, 596965640

zs@zsukrajinska.cz

Ukrajinská 1530/4, Ostrava - Poruba, 708 00

Mikesková Adéla, ředitelka  mateřské školy

775560535, 596630893

ms.ukrajinska@seznam.cz

 Pomoc podnikatelům - žádost o slevu nájemného - pachtovného

Město Ostrava pokračuje v podpoře místních podnikatelských subjektů, které mají uzavřenou nájemní či pachtovní smlouvu s ostravským magistrátem a postihla je aktuální opatření proti šíření koronaviru. Pokud si o to požádají, odpustí jim polovinu nájemného za dobu, po kterou budou mít uzavřenou provozovnu.

ŽÁDOST O SLEVU NÁJEMNÉHO - PACHTOVNÉHO KE STAŽENÍ ZDE.

Žádosti lze podávat od 29. 10. 2020 do 30 dnů ode dne ukončení vládních opatření  přijatých v důsledku šíření onemocnění COVID -19  na řádně vyplněném formuláři „ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLEVY Z VÝŠE NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO“  prostřednictvím (jedna z možností):
-             datové schránky,  (ID: 5zubv7w)
-             podepsaný formulář naskenovaný emailem na adresu: posta@ostrava.cz  
-             vytištěného, podepsaného formuláře zaslaného na adresu: Podatelna, Magistrát města Ostravy, odbor majetkový, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Žadatelé, kteří mají uzavřenou nájemní/pachtovní smlouvu s konkrétním městským obvodem podávají řádně vyplněnou žádost přímo na městský obvod, s nímž mají uzavřenou nájemní/pachtovní smlouvu.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922