Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Výstavba metropolitní sítě dokončena

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Úterý 17.03.2015 12:54

Osmdesát nových lokalit připojených k vysokokapacitní optické síti města – to je výsledek projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“. Do projektu byly zařazeny základní školy, kulturní organizace, organizace s působností v sociální oblasti i vybrané úřady městských obvodů v okrajových částech města, které dosud k metropolitní síti připojeny nebyly.

Realizace byla zahájena v roce 2012, v říjnu 2014 byla výstavba sítě dokončena. Cílem projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury“ je zajištění vzájemného datového propojení městských organizací, úřadů městských obvodů a ostravského magistrátu. Všechny zapojené organizace budou moci využívat služeb v rámci privátní sítě města – přístupu k centrálním informačním systémům města a datovým úložištím, ale rovněž internetové konektivity nebo napojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy.

V období do září 2013 byly realizovány projekční práce, zpracována dokumentace pro vydání územních souhlasů a zahájeno samotné budování sítě.  Rovněž již byly předány první trasy optické sítě ze strany zhotovitele. Druhá realizační etapa patřila zejména výstavbě – probíhalo samotné vybudování optických tras, instalace a konfigurace síťových prvků v budovách koncových příjemců služeb. Ukončení realizačních prací předcházel měsíční pilotní provoz. V závěrečné fázi projektu bude dokončena agenda vkladů do katastrů nemovitostí a zahájen rutinní provoz služeb metropolitní sítě.

Celkové náklady na realizaci projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury" činily 80 546 tisíc Kč včetně DPH, z toho 85% způsobilých výdajů bude pokryto dotací z prostředků Evropské unie. Vítězem veřejné zakázky na realizační část se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost PERFECTED s.r.o. O dotaci z evropských fondů se statutární město Ostrava úspěšně ucházelo v rámci výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu.

 

 logo

Projekt „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO" CZ.1.06/2.1.00/09.07332 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922