Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

WMS služba nově i na dispečinku DPO

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Úterý 27.10.2015 11:20

Webové mapové služby (WMS) byly vyvinuty jako standard pro sdílení geografických dat v prostředí internetu. Tyto služby umožňují kombinovat uživatelům mapy z více zdrojů s vlastními daty. Pokud má například projektant k dispozici vhodné programové vybavení, může si vytvořit svojí vlastní mapovou kompozici přidáním WMS služeb z cizích serverů a nad těmito podklady zpracovávat svůj projekt.

„Město Ostrava podobně jako další organizace veřejné správy poskytuje otevřenou bezplatnou webovou mapovou službu dle standardů Open Geospatial Consortia,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Tato služba umožňuje zájemcům využít mapové podklady města ve svých vlastních aplikacích nebo používaných programech pokud podporují protokol WMS. Základní obsah služby tvoří správní hranice, uliční síť, orientační mapy, mapové popisky a letecké snímky z roku 2014.

Mapové podklady poskytované WMS službou nově využívá i Dopravní podnik Ostrava, a.s. pro sledování aktuální polohy vozidel MHD na dopravním dispečinku a také pro vizualizaci dat ze systému počítání cestujících. Znalost aktuální polohy vozidel umožňuje dopravním dispečerům neprodleně reagovat na anomálie v provozu, například nařizovat odklonové trasy při neplánovaných uzavírkách ulic.

„WMS služba poskytovaná městem je také využívána při výuce studentů geoinformatiky a geografie na VŠB-TUO a Ostravské univerzitě,“ doplňuje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922