Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Centrum ICT služeb

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 11.09.2014 14:28
Rozšířené technologické kapacity pro provoz informačních systémů, ukládání dat a dokumentů v digitální podobě získalo statutární město Ostrava v rámci vybudovaného Centra ICT služeb. Robustní datové úložiště poskytuje kapacity pro ukládání dat elektronických spisových služeb magistrátu, ostravských městských obvodů a obcí ve správním obvodu, provoz hostovaných aplikací, internetových prezentací města a dalších systémů. Centrum ICT služeb budou moci využívat rovněž organizace zřizované městem. Vybudování nového technologického centra také umožnilo přechod mapových služeb města na nejmodernější technologie.

V rámci první části realizační fáze projektu byly dodavatelem zprovozněny veškeré součásti technologického centra, po kterých následovala vlastní implementace nových služeb.

Mimo vnitřních agend úřadů slouží Centrum ICT služeb i pro provoz regionálního geografického informačního systému. V rámci projektu byla na veřejném mapovém portálu města nově zpřístupněna agenda Životní prostředí. Nové mapové služby umožňují mimo jiné zobrazení významných krajinných prvků, údolních niv, zvláště chráněných území, památných stromů na území správního obvodu města Ostravy, a to včetně doprovodných informací a fotografií.

Pomocí jednoduchého elektronického formuláře mají zájemci možnost položit Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí dotaz, zda je konkrétní pozemek součástí registrovaného významného krajinného prvku, údolní nivy nebo ochranného pásma památného stromu, a zda lze realizovat případné záměry na využití pozemků.

Realizace projektu "Centrum ICT služeb města Ostravy" probíhala v období od července do listopadu 2012. Smlouvu na realizaci této veřejné zakázky uzavřelo město na základě výsledků otevřeného výběrového řízení se společností Proact Czech Republic, s. r. o.

logo

Projekt Centrum ICT služeb města Ostravy  reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07293 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

599 499 311

844 121 314


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922