Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Digitalizace Archivu města Ostravy

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 11.09.2014 14:31
Cílem projektu Digitalizace Archivu města Ostravy bylo vybudování úložiště dokumentů, vytvoření digitálního archivu a samotná digitalizace 1 600 000 stran archivních dokumentů.

Realizace projektu byla zahájena instalací vysokokapacitních hardwarových zařízení pro ukládání dat a aplikace pro správu a prohlížení digitalizovaných archiválií. Současně s instalací technologií probíhalo samotné skenování historických dokumentů a jejich postupné nahrávání do digitální badatelny. V období necelých 15 měsíců bylo do elektronické podoby převedeno 1 600 000 stran dokumentů, celkem je v digitální badatelně města přístupno 6174 úředních knih. Jejich vznik se datuje od 16. do 20. století, patří sem nejstarší pozemkové knihy, zápisy z jednání samosprávy i ze školních kronik. Novější dokumenty jsou již psány v češtině, studium většiny těch starších vyžaduje znalost německého jazyka. V češtině je však psána i jedna z nejvýznamnějších archiválií města – Kniha památná. První zápis v této knize se datuje k roku 1565.

Přístup k digitálním dokumentům získají zájemci po provedení jednoduché registrace prostřednictvím svého e-mailového účtu na internetové adrese https://badatelna.ostrava.cz. Po přihlášení do badatelny se mohou uživatelé pohybovat v jednotlivých sekcích archivu, k dispozici jsou i statistiky „návštěvnosti“ konkrétních dokumentů.

Realizace projektu " Digitalizace Archivu města Ostravy " probíhala v období od srpna 2012 do listopadu 2013. Smlouvu na realizaci této veřejné zakázky uzavřelo město na základě výsledků otevřeného výběrového řízení se společností DATASYS s.r.o.

logo

Projekt „Digitalizace Archivu města Ostravy“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07292, byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

599 499 311

844 121 314


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922