Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Integrace agendových systémů SMO

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Čtvrtek 11.09.2014 14:32
Cílem projektu „Integrace agendových systémů SMO“ bylo zefektivnění výkonu úředních agend a jejich elektronizace v rámci jednotného informačního systému města a tím usnadnění občanům komunikace s úřadem.

V rámci první realizační fáze byl agendový informační systém města mimo jiné rozšířen o moduly elektronických služeb pro veřejnost pod zastřešujícím názvem eMIA a nový elektronický objednávkový systém. Pro využívání základní nabídky služeb výše uvedených systémů postačí jednoduchá registrace na internetu, není nutná osobní návštěva úřadu. 

Dále byly zprovozněny nové komunikační kanály Kontaktního centra Magistrátu města Ostravy, své dotazy dnes mohou zájemci řešit i prostřednictvím volání Skype. K dalším novinkám patří zasílání e-mailových nebo SMS zpráv občanům o vyřízení občanských a cestovních dokladů. Veškeré informace o službách města poskytovaných prostřednictvím internetu nebo telekomunikačních technologií naleznou zájemci na domovských internetových stránkách elektronického statutárního města Ostrava www.esmo.cz, nebo mohou o informace požádat operátory Kontaktního centra na lince 844 12 13 14.

Ve druhé etapě projektu byl lokální agendový systém města rozšířen o napojení na celostátní informační systém základních registrů veřejné správy. Z jednotlivých modulů informačního systému, jako je například evidence poplatků za komunální odpad, dopravně správních přestupků a řady dalších agend mohou nyní oprávnění zaměstnanci přistupovat přímo k referenčním údajům o obyvatelích, právnických osobách nebo adresách, které jsou povinni při své práci využívat a ověřovat v průběhu správního řízení. Významně se tak zefektivnily pracovní postupy v jednotlivých agendách úřadu.

Projekt "Integrace agendových systémů SMO" byl realizován v období od července 2012 do září 2013. Smlouvu na realizaci této veřejné zakázky uzavřelo město na základě výsledků otevřeného výběrového řízení se společností GEOMANT CZ&SK, s. r. o.

logo

Projekt Integrace agendových systémů SMO reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07333 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

599 499 311

844 121 314


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922