Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Městské organizace jsou nyní vzájemně propojeny

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Úterý 17.03.2015 12:52
V únoru 2015 byl ukončen projekt Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury města Ostravy. Výsledkem projektu je osmdesát nových lokalit připojených k optické síti města. Do projektu byly zařazeny základní školy, kulturní organizace, organizace s působností v sociální oblasti a úřady městských obvodů v okrajových částech města.

Cílem projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury“ je zajištění vzájemného datového propojení městských organizací, úřadů městských obvodů a ostravského magistrátu. Všechny zapojené organizace budou moci využívat služeb v rámci privátní sítě města – přístupu k centrálním informačním systémům města a datovým úložištím, ale rovněž internetové konektivity nebo napojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy.

Realizace byla zahájena v roce 2012. V období do září 2013 byly realizovány projekční práce, zpracována dokumentace pro vydání územních souhlasů a zahájena výstavba sítě. Druhá realizační etapa patřila zejména výstavbě a instalaci síťových prvků v budovách koncových příjemců služeb. Po ukončení výstavby v říjnu loňského roku následoval měsíční testovací provoz, který prověřil funkčnost sítě jako celku. V třetí etapě projektu pak probíhaly zejména zápisy do katastru nemovitostí a rovněž postupné spuštění služeb.

Celkové náklady na realizaci projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury" činily 80 546 tisíc Kč včetně DPH, z toho 85% způsobilých výdajů bude pokryto dotací z prostředků Evropské unie. Vítězem veřejné zakázky na realizační část se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost PERFECTED s.r.o. O dotaci z evropských fondů se statutární město Ostrava úspěšně ucházelo v rámci výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu.

Informační leták

 

logo

Projekt „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO" CZ.1.06/2.1.00/09.07332 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

599 499 311

844 121 314


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922