Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Technologické centrum a elektronická spisová služba

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Středa 20.07.2016 10:49
Projekt „Technologické centrum a elektronická spisová služba“ vyšel z objektivních požadavků a potřeb statutárního města Ostrava, obcí ve správním obvodu SMO a zřizovaných organizací s cílem zajistit rozvoj služeb eGovernmentu.

Součástí projektu bylo zřízení negarantovaného úložiště v kapacitě dostatečné pro vlastní potřebu SMO i ostatní organizace. Úložiště slouží pro zajištění provozu elektronické spisové služby a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí. Dodavatelem hardwarových prostředků, kterými bylo technologické centrum vybaveno, byla společnost Storyflex, a.s.

Dále byl v rámci projektu zaveden jednotný systém elektronické spisové služby pro statutární město, obce a zřizované organizace, který zvýšil úroveň služeb elektronické veřejné správy a samosprávy. Byla rozšířena spisová služba pro SMO a pořízena nově pro organizace a obce.

Spisová služba pro organizace a obce je realizována formou hostingu.

Projekt byl zahájen v roce 2010, realizace probíhala do srpna 2011. V současné době využívá hostovanou spisovou službu 48 obcí a organizací.

logo

Projekt "Technologické centrum a elektronická spisová služba" byl  spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 06.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

599 499 311

844 121 314


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922