Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Autorizovaný přístup

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Pondělí 06.05.2013 16:59
K elektronickým službám eMIA na Portále elektronických formulářů eMIA a Portále elektronického objednávkového systému lze přistupovat jako anonymní nebo smluvní uživatel.

Anonymní uživatel

nezadává své identifikační údaje pro přístup na Portál elektronických formulářů eMIA a Portál elektronického objednávkového systému. Tito uživatelé mohou využívat pouze veřejný přístup k poskytovaným službám a informacím a přístup k objednávkovému systému prostřednictvím Kontaktního centra Magistrátu města Ostravy. Všichni anonymní uživatelé mohou využít elektronických formulářů ke stažení nebo tisku. Právnické osoby mohou využít elektronické formuláře ke stažení.

 

Registrovaný uživatel

jedná se o uživatele, který si založil účet na Portále elektronických formulářů eMIA a využívá autorizovaného přístupu k elektronickým službám. Při registraci je nutné uvést povinné údaje jméno, příjmení, e-mailová adresa. Registrace umožňuje využití základních funkcionalit eMIA – odesílání formulářů, on-line objednávání. Pro přístup ke službám eMIA využívá uživatel login (registrační e-mail), jím zvolené heslo a PIN pro komunikaci s Kontaktním centrem Magistrátu města Ostravy. Registrovaným uživatelem se mohou stát fyzické osoby.

 

Smluvní uživatel –  Kontaktní místo

jedná se o autorizovaného uživatele, který má se statutárním městem Ostrava uzavřenu Dohodu o poskytnutí a využívání elektronických služeb eMIA. Po podpisu dohody obdrží uživatel unikátní přístupové údaje k systému (login, PIN, iniciační heslo). Smluvní uživatel má k dispozici rozšířené funkcionality systému, např. přístup k informacím o platbách a platebních předpisech v integrovaných agendách. Registrovaným uživatelem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy nebo na území správního obvodu Ostrava. Žádost o uzavření dohody bude možno předvyplnit prostřednictvím Portálu elektronických formulářů eMIA (po 1. 6. 2013).

Autorizovaný přístup k elektronickým službám eMIA je určen pro fyzické osoby. Právnické osoby mohou v současné době využít obecných informací a rovněž elektronických formulářů ke stažení a jejich doručení úřadu poštou, datovou schránkou nebo osobní návštěvou úřadu.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922