Elektronické statutární město Ostrava
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Elektronické formuláře eMIA

Autor: Pieczka Marian Poslední změna: Pátek 03.07.2020 07:00
Elektronické formuláře eMIA slouží k on-line podání vůči Magistrátu města Ostravy a úřadům městských obvodů ve vybraných agendách. Formuláře jsou dostupné na Portále elektronických formulářů eMIA. V souladu s platnou legislativou je u vybraných formulářů nezbytné odeslání formuláře s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Pro odeslání formuláře je nutné být registrovaným uživatelem systému.

- Elektronické formuláře jsou publikovány na Portále elektronických formulářů eMIA ve struktuře dle jednotlivých úřadů SMO – Magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů a ve struktuře dle jednotlivých životních situací.

- Pro práci s formuláři je nezbytná instalace volně dostupného počítačového programu Software602 Form Filler.

- Prostřednictvím Portálu elektronických formulářů eMIA je možno formulář odeslat konkrétnímu úřadu SMO, kde bude následně předán do elektronické spisové služby. Podání bude řešeno v souladu s běžnými úředními postupy.

- Pro odeslání formuláře prostřednictvím portálu je nezbytné být přihlášen do systému jako registrovaný uživatel.

- Pokud návštěvník portálu volí jiný způsob podání (datovou schránkou, poštou, osobně, prostřednictvím elektronické pošty), je možné si formulář stáhnout na PC nebo vytisknout.

- Přehled odeslaných formulářů včetně přiděleného čísla jednacího mají uživatelé na Portále elektronických formulářů v sekci Přehled podání.

- V souladu s platnou legislativou je u vybraných formulářů nezbytné odeslání formuláře s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

 

Návod na vytištění/uložení opisu podání odeslaného pomocí portálu eMIA ZDE.

Kontaktujte MMO

Kontaktní centrum

800 990 980

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444

Hlášení závad a poškození Neurgentní zelená linka městské policie

800 199 922